Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links

Bli medlem i AIL

Bli med i Alvdal IL. Opplev spenning og utvikling. Få nye venner og bli med i et miljø som gir deg mye glede og mange gode opplevelser.

Alle som deltar i regelmessig aktivitet fra det året de fyller 13 år, i regi av AIL, plikter å betale medlemskontingent. Medlemskontingenten er en viktig inntekt for idrettslag og blir brukt til å betale felles utgifter for idrettslaget.

I Alvdal Idrettslag kan du delta på aktivitet i regi av idrettslaget frem til året du fyller 13 år uten å betale medlemskap og likevel være dekket av barneidrettsforsikringen. Vi oppfordrer likevel alle barn og familier å tegne medlemskap hos idrettslaget.


Medlemskontingenten for 2018 er følgende:  


Barn (t.o.m. det året en fyller 19 år)/studenter kr 325

 

Voksen (f.o.m. det året en fyller 20 år) kr 525

 

Familie kr 850
 

Pensjonist kr 300
 

Støttemedlemskap kr 300
 
 

Ønsker du ikke lenger å være medlem i AIL, må dette gis beskjed til daglig leder på ail@alvdalil.no eller dagligleder@alvdalil.no.
 
For nye som ønsker å bli medlem i AIL, trykk på les mer for å komme direkte til et eget skjema for innmelding i idrettslaget

 Bli medlem 

 

min idrett

 

Alvdal Idrettslag kommer fra 01.01.2017 til å ta i bruk systemet KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund, som er et elektronisk medlemsregister som skal gjøre det enklere for oss som idrettslag å kunne sortere og ha oversikt over våre medlemmer.

 

I den anledning er vi avhengige av våre medlemmer, gjennom at alle registrer seg på Min Idrett

 

Min Idrett er utviklet av Norges Idrettsforbund i samarbeid med særforbundene og skal være et hjelpemiddel for klubb og medlemmer.

Fra Min Idrett kan du;

• Endre din personlige informasjon (Eks. adresseendringer hvis du flytter)
• Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
• Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
• Melde deg på og betale kurs
• Melde deg på og betale arrangementer/konkurranser/stevner/løp
• Registrere din familie og gjøre de samme operasjoner for hele familien.

 

Gå inn på minidrett.no og registrer ny bruker.

 

Brukermanual min idrett Alvdal Idrettslag 

 

Foresatte må registrere barn og ungdom under 18 år.

 

En annen inntektskilde for idrettslaget og gruppene er treningsavgift. Treningsavgift er en betaling som går til den gruppa utøveren er med i f.eks. håndball, fotball, ski osv. Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr, osv.


Treningsavgiften varierer i beløpsstørrelse mellom de ulike idrettene.
Beløpet fastsettes på årsmøte til gruppene, og godkjennes av hovedlagets årsmøte.

 

Fotball 2018: 

Grendecup: 300,-

11-12 år (J/G 12) 1700,-

13-14 år (J/G13-14) 2200,-

15-16 år (J/G 16) 2700,-

Jenter 15-17 år 2700,-

Junior 17-19 år 3250,-

20 år+senior 3500,-

 

Ski 2018/19 

Født 2008 og tidligere gratis

Født 2007-2004: 450,-

Født 2003 og senere: 800,-

 

Håndball 2018/19 

Minihåndball: 500,-

J/G 10: 1000,-

J/G 12: 1200,-

J/G 14: 1300,-

J/G 16: 1400,- 

 

Turn 2018/19 

Knøtteturn: 500,-

1-2 kl: 700,-

3-4 kl: 900,-

5-7 kl: 1200,-