Alvdal IL

 

Besøksadr: Steimoegga idrettspark, Huseidalen 37  

Postadr: 2560, Alvdal  

Telefon:

e-post: ail@alvdalil.no

org.  nr.: 945 905 794

bankonto: 1895.06.00922 

 

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Dekning av utgifter skisesong 18/19

Skigruppa har følgende retningslinjer for økonomisk støtte til sine utøvere.

Skigruppa har satt av kr 20000,- til dekning av slike utgifter. Potten fordeles prosentvis mellom de som leverer reiseregning innen 01.06.2019

 

Skigruppa har følgende retningslinjer for dekning av utgifter til skirenn sesongen 18/19

 

  • Støtte gis til utøvere ved renndeltakelse på følgende renn: NM, NC, ØM, HL, Young Star, Bendit Kvalfossprint, Ungd.Holmenkollrenn, SjusjøCup Hedmark. Dette gjelder alle renn utafor regionen og der overnatting kreves.
  • Støtte gis til utøvere med kr. 200,- pr overnattingsdøgn på overnevnte renn, begrenset oppad til maks 2 overnattinger 
  • Støtte gis til utøvere med dekning av inntil 50 % av reisekostnader, med henstilling om rimeligste reisemåte med fly, tog og lignende. For kjøring egen bil, gjelder Statens satser, dvs kr. 4,05 pr kjørte km, passasjertillegg kr. 1,- pr kjørte km. NB! Passasjertillegg er kun for ekstra utøver med i bilen. 
  • Det gis ikke støtte til diett, dette er dekket opp jf pkt 2.
  • Støtte gis til utøvere jf prinsipper over, dette forutsetter medlemskap i AIL, betalt treningsavgift ski og at utøver følger treningsopplegg i regi AIL skigruppa.
  • For utbetaling skal eget skjema for reiseregninger benyttes. Alle reiseutgifter og overnatting skal være dokumentert.

 

MAL Reiseregning - skisesongen 2015-16