16.04.18
17:30
-
20:30

Trenerforum fotball

Trenerforum fotballgruppa.
Inne fra 17.30 til 18.00 og 19.30 til 20.30